Skip to main content
Voortgang

Presentatie visie wooninitiatief OBS 3 Linden

Het plan van Stichting 3 Linden

 • Welkomstwoord;
  Iedereen welkom heten, en bedanken dat iedereen de moeite heeft genomen om aanwezig te zijn en te luisteren naar het plan van Stichting 3Linden.
 • Kennismaking;
  Rondje kennismaken van iedereen, zichzelf in het kort voorstellen.
 • Voorgeschiedenis;
  Begin vorig jaar kwam het Paula ter ore, dat de obs De Drie Linden zou stoppen met de school in de Drie Linden in Silvolde. In gesprek met Linda Lohman was al eens ter sprake gekomen om zelf een ouderinitiatief te beginnen om een plek voor haar zoon Hidde te creëren, maar dit plan werd vooruitgeschoven. Nu begon het toch te borrelen, want de obs is toch een geweldig gebouw om dit om te bouwen tot een woonvorm.In gesprek met Helma en Eric Heister kwam het idee ter sprake, zij hebben zich enthousiast aangesloten. Zij zijn op zoek naar een plek voor hun zoon Jeroen.Een eerste gesprek met Linda, Thomas en Sonja werd gepland. Daaruit kwam dat de gemeente niet afwijzend staat voor het plan, maar dat er een gedegen plan van aanpak nodig is voor er verdere stappen kunnen worden gemaakt.
 • Wat is er inmiddels gerealiseerd?
  De ouders hebben zich verdiept in andere wooninitiatieven, door Corona werd het toch wel bemoeilijkt, men heeft overleg gevoerd via Teams, en dat is toch anders als op bezoek gaan en rondkijken en echt in gesprek gaan. De ouders hopen dat dit binnenkort toch mogelijk is, als de regels worden versoepeld. Het contact met het Zevenhuis in Varsseveld is gelegd en hopelijk straks ook met Gaanderen.De ouders hebben een cursus via Per Saldo gevolgd over de ins en outs van het PGB, hoe dit aan te vragen, waarop te letten. Zeer leerzaam, maar ook confronterend. Men is bijvoorbeeld bij gaan houden wat hun kinderen aan zorg nodig hebben als zij geheel zelfstandig zouden wonen. En dat is dan altijd meer als wanneer hun kind in de thuissituatie functioneert, zoveel zaken zijn vanzelfsprekend voor de ouders, maar als je externe hulp daarvoor in moet schakelen, wordt de lijst langer als men gedacht had.
 • Stichting 3Linden.
  De naam van de stichting was geen moeilijke keuze, de 3 linden is een herkenbare naam, iedereen in Silvolde weet waar deze staan. Bij het zoeken naar een logo voor de stichting kwamen we op enkele betekenissen die perfect passen bij ons plan:- Een linde staat voor bescherming van huis en haard.- Een linde stond vaak in het hart voor een dorp, er werden feesten gevierd en samenkomsten georganiseerd.- Bij een linde werd recht gesproken, en de mensen kwamen samen om de laatste nieuwtjes uit te wisselen.De ouders zijn bij de notaris geweest voor het oprichten van een stichting. Daar kreeg men te horen dat er minimaal 3 bestuursleden nodig zijn, die geen familie van elkaar mogen zijn. Toos Sprenkelder is benaderd als 3e bestuurslid, en zij heeft deze functie aangenomen.Ook zijn er statuten gemaakt voor de Stichting, en inmiddels is er officieel een Stichting 3Linden, aangemeld bij de Kamer van Koophandel.Er wordt nog een bankrekening geopend, en een website is in de maak.
 • Doel, visie en rollen.
  Via de mail heeft u een bijlage ontvangen waarin het doel en de doelgroep Stichting 3Linden zijn beschreven. Zoals ook de Visie van de Stichting op wonen, werken/ dagbesteding en vrije tijd. Tevens is er gekeken naar de rollen van de bewoners, de begeleiding, de ouders en het sociale netwerk.
  Zijn er nog vragen over dit stuk?
 • Waarom dit plan?
  De ouders zijn tot dit plan gekomen, doordat er binnen de gemeente geen organisatie is die voldoet naar hun idee. Er zijn wel initiatieven, maar die zijn allemaal buiten Silvolde, en zelfs de gemeente. Het niveau van hun kinderen is hoger als er bij Estinea in Silvolde woont. Daarnaast willen hun kinderen dolgraag in Silvolde blijven wonen, hier kennen zij alle wegen, zijn er vertrouwd, hun sociale netwerk ligt in dit dorp. Alle activiteiten waarbij zij actief meehelpen zijn in Silvolde. Daarnaast willen de ouders graag een kleinschalig wooninitiatief.Op dit moment is men nog niet in de publiciteit gegaan, omdat de ouders eerst de doelen, en lijnen duidelijk willen hebben voordat zij andere ouders benaderen. Als nu deze bespreking positief uitpakt dan wordt de publiciteit gezocht, en andere ouders/ bewoners gezocht voor 3Linden.De Stichting wil vooralsnog zelf de zorg gaan inkopen, dit houdt in dat er zorgverleners in dienst van de Stichting komen. Bij verdere realisatie van het plan zal dit meer verdieping nodig hebben.
 • Hoe komt de woonvorm eruit te zien?
  De ouders en Hidde en Jeroen hebben zelf wel ideeën over hoe het moet worden, maar dan heb je natuurlijk nog geen gedegen bouwtekening. Daarom is er contact gezocht met Luc Tempels van Vannatureduurzaam, hij zal dadelijk zijn plan presenteren. Maar we willen jullie niet onthouden van de ideeën die de ouders en de jongens hebben.- Er worden van de lokalen appartementen gemaakt, in elk appartement is een eigen badkamer met douche, toilet en wastafel, er is een afgesloten gedeelte waar men kan slapen, er is een zitgedeelte waar men een bank en tafel met stoelen kan neerzetten.- Koken wordt er gedaan in de algemene ruimte, dat is de bedoeling om samen te doen, en ook samen te eten aan een grote eettafel.- Wassen van je kleding doe je via een wekelijks schema in een algemene wasruimte.- In de algemene ruimte is plek om te ontspannen, een spelletje te doen.- De appartementen zijn echt voor de bewoners zelf, in te richten naar hun eigen smaak.Deze ideeën zijn door Luc meegenomen in zijn eerste plan van aanpak, de rest zal volgen als wij gezamenlijk een manier hebben gevonden om dit aan te vliegen.
 • Presentatie van Vannatureduurzaam
  Door Luc Tempels
 • De kern
  En dan komen we tot de kern, wat gaat het allemaal kosten, en wie gaat dat betalen?De Stichting heeft in ieder geval ontdekt dat er aan de Linden blaadjes groeien en geen geld, jammer.In gesprekken met anderen zoals Wonion zijn er wel ideeën geopperd:- De Stichting kan het pand voor een symbolisch bedrag overnemen van de gemeente en gaat zelf op zoek naar ondernemers om het pand te verbouwen.- Het pand blijft van de gemeente en de gemeente zorgt voor de subsidie om het pand te verbouwen. Deze subsidie wordt terugbetaald via de huur die de bewoners gaan betalen.- De stichting gaat verschillende fondsen aanschrijven om bijdrages te vragen zodat er dingen gerealiseerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld een keuken, aankleden van de tuin, onderhoud van de tuin, de aanschaf van tuinhuis, en ga zo maar door.- De stichting wil graag onderzoeken naar de mogelijkheden van zonnepanelen op het gebouw, zodat de energierekening vriendelijker kan worden.We beseffen als stichting zeer goed, dat het een gewaagd plan is, maar zijn ervan overtuigd dat het een grote kans van slagen heeft. Het voordeel voor de gemeente ligt tot nu toe dat zij voor de 7 bewoners die er hun thuis gaan maken geen kosten in de WMO hebben. Hoezo, nu deze bewoners gaan huur betalen vanuit hun eigen inkomsten/ uitkering, en voor de zorg wordt er vanuit het PGB gewerkt.Maar wat als er een appartement een poos leeg staat, wie gaat dat betalen. Ook daarover is nagedacht. De stichting wil uitgaan van de inkomsten huur en zorg voor 6 bewoners, en de inkomsten van de 7e bewoner op een rekening zetten die dan kan worden aangesproken als er sprake is van leegstand voor een bepaalde periode.Dit geeft allemaal genoeg stof tot nadenken, en napraten. De stichting vraagt aan de gemeente om serieus in gesprek te blijven met de stichting.Aan de aanwezige mensen hier wordt gevraagd om de stichting te helpen bij de te nemen stappen, geef advies, houdt spiegels voor, maar zie geen beren op de weg maar mogelijkheden.

  Bedankt dat u hebt geluisterd, geniet van de lunch en blijf met elkaar praten.