Skip to main content

Een warm thuis voor de bewoners

De bewoners voelen zich veilig, hebben zelf de regie over hun woonsituatie, participeren in de buurt, voelen zich gelijkwaardig.

Rol van
Bewoner

Rol van
Ouder

Rol van
Begeleider

Rol van
Sociale netwerk

Rol van de bewoner

De rol van de bewoner zal zijn, verantwoordelijk voelen voor zijn/ haar eigen woonomgeving, de gezamenlijke ruimte, waar nodig ondersteuning krijgen van begeleiding. Zich kunnen houden aan regels en afspraken.

Rol van de ouder

De rol van de ouder zal liggen op het ondersteunen van hun eigen kind, bijdrage leveren aan de oudervereniging (nog op te richten). De wens van de Stichting is dat elke ouder/ vertegenwoordiger een bijdrage levert aan de warme maaltijd, door 1 keer in de week (eventuele vaste dag) samen met de bewoners de warme maaltijd te verzorgen. Niet de kosten, maar wel het maken.

Rol van de begeleider

De rol van de begeleider zal liggen op het begeleiden en ondersteunen van de bewoners in de breedste zin van het woord. De begeleider zorgt voor de veiligheid, gezelligheid en stimulatie van de bewoners. Respecteert de wensen van de Stichting en draagt die een warm hart toe.

Met de bewoner en de begeleider worden zorgplannen met doelen opgesteld. Daar kunnen bewoner en begeleider beide aan werken.

Mocht de bewoner expertise nodig hebben (bijvoorbeeld medische handelingen) die niet door de begeleiding mag worden verricht, dan wordt daar via eigen PGB andere hulporganisaties ingevlogen.

De begeleider draait een continudienst van 16.00 uur tot 9.00 uur, en zal kunnen slapen, maar bij calamiteiten gewekt kunnen worden. Er zal een team worden geformeerd waarin iedere begeleider zijn/ haar verantwoordelijkheid draagt, waar communicatie helder is, waar de bewoners en hun veilige thuis op de eerste plaats staat.

Rol van het sociale netwerk

De familie en vrienden ondersteunen en enthousiasmeren de bewoner en de Stichting naar eigen kunnen en mogelijkheden. Hierover worden afspraken gemaakt met de oudervereniging.

De oudervereniging ondersteunt het bestuur in haar taken, het bestuur blijft ten alle tijden eindverantwoordelijk over de Stichting.